Delavnica “Neverbalna komunikacija oziroma kaj si sporočamo med vrsticami?« bo namenjena strokovnim delavcem. V uri in pol bomo preko neverbalnega spoznavanja in drugih aktivnosti, kjer neverbalno stopi pred verbalno, poskušali odkriti bistvene elemente neverbalne komunikacije, nasloviti svoja prednostna področja in področja za izboljšavo z namenom usklajevanja neverbalne in verbalne komunikacije ter doseganja pristnega sporazumevanja z drugimi (učenci, sodelavci in bližnjimi).

Na delavnico se lahko prijavite preko e-pismonoše ali pišete kar na elektronski naslov misa.bakan@osziri.si. Prijave zbiramo tudi v zbornici OŠ Žiri, seznam zainteresiranih najdete na oglasni deski.

Delavnica bo izvedena v četrtek, 25. 5. 2017, ob 16:00 (max. 12 udeležencev). V kolikor bo izkazan večji interes bomo z drugo skupino ponovili aktivnosti, in sicer prav tako v četrtek, 25.5. ob 17:45 (max. 12 udeležencev).