AKTIVNOSTI ZA UČENCE OD 5. DO 9. RAZREDA

Ponujene so tri aktivnosti: mala šola psihologije, raziskovanje sveta in pestra kuhinja.

Učenci se bodo lahko priključili tudi v skupino za "učenje učenja"

Mala šola psihologije

Učenci se bodo najprej skozi delavniška srečanja spoznali z osnovnimi področji duševnosti potem bom glede na želje in potrebe udeleženih pripravljala delavnice s področij osebnosti, motivacije, čustvovanja in mišljenja. Delavnice bodo prilagojene razvojnemu obdobju učencev. Pri izvedbi delavnic se bom posluževala ustvarjalnih psihodramskih tehnik ter predstavila in omogočila izkustveno rabo sociodramskega pristopa k spoznavanju lastnega delovanja. Cilj naštetih aktivnosti je razvijanje introspekcije oziroma opazovanje in prepoznavanje lastnih psihičnih procesov. Poleg osnovnega cilja samospoznavanja in razumevanja delovanja lastnega psihičnega aparat, bo cilj aktivnosti tudi razumevanje psihičnega delovanja bližnjih / drugih. Omenjen cilj bom poskušala doseči preko psihoedukacije z osnovnih področij duševnosti in preko razlaganja različnosti med posamezniki, ki se pojavljajo znotraj področij.
V aktivnosti bom vključevala tematike povezane z motivacijo, samoaktualizacijo, reševanjem težav, doseganja ciljev, fleksibilnosti in okrepljevanje zaznanih osebnostnih moči.

TERMIN:

  • vsak sodi ponedeljek v mesecu od 14:20 do 15:15
Raziskovanje sveta

Cilj aktivnosti je spoznavanje svojega naravnega in družbenega okolja. Z učenci se bomo odpravili v naravo in spremljali dogajanje v naravi. Iz naravnih materialov bomo ustvarjali uporabne izdelke. Cilj aktivnosti bo tudi uporaba ene izmed metod raziskovalnega dela, ki ustreza področju učenčevega raziskovalnega interesa. Učenci OŠ Žiri so vključeni v program Gibanje znanosti mladini in potrebujejo podporo pri prepoznavi možnih področij raziskovanja, v nadalje pa jim bom lahko nudila tudi somentorstvo. Z znanjem pedagoško-psiholoških pristopov bom s svetovanjem učencem delovala kot podporni oder pri razvijanju raziskovalne kompetentnosti.

TERMIN:

  • vsak sodi torek v mesecu od 13:30 do 15:05
Učenje učenja

Ukvarjali se bomo s konkretnimi učnimi zagatami in preko naših zapletov spoznavali rešitve ter možnosti, kako se učiti in od tega čim več dobiti. Skupina bo štela 15 učencev. V kolikor bo več zainteresiranih bomo termin razdelili na dva dela in tako vključili 30 učencev.

TERMIN:

  • vsaka soda sreda v mesecu od 13:30 do 15:05
Pestra kuhinja

Cilj aktivnosti je približati učencem osnove priprave hrane. Pri aktivnosti bom spodbujala ustvarjalnost in kreativnost “za pultom” ter učencem pomagala osvojiti osnovne delovne naloge pri kuhanju.

Pri pestri kuhinji bodo sodelovali učenci od 3. do 9. razreda. V kolikor bo zainteresiranih več kot 15 učencev se bomo razdelili v dve skupini.

TERMIN:

  • vsak četrtek v mesecu od 13:30 do 16:30

 

PRIJAVNICE

 

Učenci bodo dobili prijavnice 4. 9. 2017 in jih bodo lahko vrnili do 6. 9. 2017. Učenci se prijavijo na posamično aktivnost, torej lahko hodijo samo na aktivnost Mala šola psihologije ali Raziskovanje sveta ali samo na Pestro kuhanje.

Tako bodo učenci izbrali aktivnosti, kjer bi najbolj želeli sodelovati nato pa bodo zapisali še preostale želje. Skupine bodo štele po 15 učencev, zato kdor bo zainteresiran za več aktivnosti, se bo imel možnost prijaviti na eno ali več ponujenih aktivnosti in bo obveščen do 8. 9. 2017, če je bil na aktivnost sprejet.

PRAVILA IGRE: V vsako izmed tedenskih aktivnosti se lahko vključi 15 učencev. Vključitev zahteva obvezo, da se bo učenec redno udeleževal aktivnosti in bodo manjkal največ 5-krat letno. Učenec se bo ob prijavi odločil za eno od treh aktivnosti, ki ga najbolj zanima, prijavil se bo lahko tudi na druge ponujene aktivnosti, vendar le, če še skupina ni zapolnjena.

Na aktivnost Učenje učenja se bodo učenci prijavljali posebej. Potrudili se bomo, da bodo vsi zainteresirani učenci vključeni. Prav tako bodo prijavljeni učenci do 8. 9. 2017 obveščeni, kako bo potekala aktivnost Učenje učenja.

Pošljite vprašanje

E-poštni predal je namenjen tako staršem kot učencem.

KLIK