alter

Aktivnosti za strokovne delavce

 

Delavniška srečanja s psihoedukativnimi vsebinami,  ozvočevanje in spodbujanje diskutiranja o psiholoških fenomenih, ki se javljajo znotraj in zunaj učilnice ter podpora pri razvoju inovativnih učnih okolij.

Vse to za krepitev ključnih kompetenc šolajočih, ki so bistvena podlaga za učenje, ki podpira vse učne dejavnosti.

Kako drugače?

Učiteljem bom na voljo pri preizkušanju inovantivnih učnih metod, s poudarkom na psihodramskih izkustvenih oblikah učenja. Tako bodo lahko učitelji nadgradili učno metodo igre vlog v psihodramsko oziroma sociodramsko metodo, kjer je pomemben vidik doseganje višjih taksonomskih ravni znanja, saj se poleg vživljanja v vloge, preizkuša tudi zamenjevanje vlog, razumevanje in doživljanje različnosti.

Učiteljem bom na voljo tudi pri načrtovanju razrednih ur, in sicer bom glede na informacije, ki sem jih pridobila s strani vseh razrednikov OŠ Žiri pripravila predloge tematik, ki jih smotrno obravnavati v posamičnem starostnem obdobju.

Edukacijske in psihoedukativne delavnice

Pripravljala bom delavniška srečanja v povezavi s pedagoško-psihološkimi temami