alter

Aktivnosti za strokovne delavce

 

Delavniška srečanja s psihoedukativnimi vsebinami,  ozvočevanje in spodbujanje diskutiranja o psiholoških fenomenih, ki se javljajo znotraj in zunaj učilnice ter podpora pri razvoju inovativnih učnih okolij.

Vse to za krepitev ključnih kompetenc šolajočih, ki so bistvena podlaga za učenje, ki podpira vse učne dejavnosti.

Kako drugače?

Miša bo učiteljem na voljo pri preizkušanju inovantivnih učnih metod, s poudarkom na psihodramskih izkustvenih oblikah učenja. Tako bodo lahko učitelji nadgradili učno metodo igre vlog v celostnješo psihodramsko oziroma sociodramsko metodo, kjer je pomemben vidik tudi doseganje višjih taksonomskih ravni znanja, saj se poleg vživljanja v vloge, preizkuša tudi zamenjevanje vlog, razumevanje in doživljanje različnosti ter poročanje iz vlog.

Izpod katedra na plan

Miša bo na mesečni ravni pripravila delavniška srečanja v povezavi s pedagoško psihološkimi temami.

Delavnica v mesecu maju: NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

Več informacije glede termina in prijav, kmalu.