AKTIVNOSTI ZA UČENCE OD 2. DO 4. RAZREDA

Ponujene aktivnosti: raziskovanje in ustvarjanje, pestra kuhinja, gibalne urice in nora zabava.

Življenje je kot vožnja s kolesom. Da bi ohranil ravnotežje, se moraš premikati.

Albert Einstein

Raziskovanje in ustvarjanje

Cilj aktivnosti je spodbujanje razmišljanja in ustvarjalnosti. Po lanskoletni aktivnosti Raziskovanje in ustvarjanje bom tudi v letošnjem letu ponudila enako aktivnost. Aktivnost bo namenjena učencem od 2. do 4. razreda. Aktivnosti bodo kakor v lanskem letu prepredene s spoznavanjem pravljic, ki spodbujajo razmišljanje in pogovarjanje. Na podlagi zgodb bomo zopet ustvarjali, in sicer s pomočjo različnih metod – od risanja, slikanja, oblikovanja mase do zlaganja kamenčkov, listja ter ustvarjanja iz drugih naravnih materialov. Posvetili se bomo tudi odpadnim materialom in ustvarjali ponovno, tako kot smo npr. v počitniškem času »obudili« stare nogavice in iz njih naredili lutke. Poleg ustvarjalnega dela se bomo z učenci priključiti tudi k projektom, ki se bodo odvijali na šoli. Učenci bodo tako sodelovali pri organizaciji sejma rabljenih stvari ipd. Prilagajali se bomo vremenskim razmeram in trenutnim aktivnostim na šoli. V kolikor bo zainteresiranih več kot 15 učencev se bomo razdelili v dve skupini.

TERMIN:  vsak drugi četrtek v mesecu od 13:30 do 15:05. 

TERMIN:

 • 17. 10.,
 • 7. 11.,
 • 21. 11.,
 • 5. 12.,
 • 9. 1. 2020,
 • 13. 2.,
 • 27. 2.,
 • 12. 3.,
 • 4. 6.,
 • 18. 6.
Pestra kuhinja

 

Cilj aktivnosti je približati učencem osnovne tehnike priprave hrane. Pri aktivnosti bom spodbujala ustvarjalnost in kreativnost “za pultom”. Pri aktivnosti Pestra kuhinja bodo učenci od 3. do 9. razreda razporejeni v mešane skupine. V aktivnost bo vključenih največ 12 učencev. Program bo izveden na podoben način kakor v lanskem šolskem letu. Učenci, ki so že lani sodelovali, bodo letos lahko sodelovali kot pomočniki.

TERMIN:

 • petek 1x mesečno od 13:30 do 16:30

TERMINI:

 • 25. 10.,
 • 29. 11.,
 • 20. 12.,
 • 17. 1. 2020
 • 28. 2.,
 • 5. 6.
Nora zabava

 

Cilj aktivnosti je približati učencem osnovne tehnike akrobatike. Od osnovnih oblik gibanja, gimnastičnih elementov in elementov akrobatike. Aktivnost bo potekala za učence 2. in 3. razredov.  V aktivnost bo vključenih največ 15 učencev.

TERMIN:

 • vsak četrtek od 11:35 do 12:20

 

Gibalne urice

 

Cilj aktivnosti je omogočiti učencem gibalni napredek oziroma osnovne gibalne elemente nadgraditi na višji nivo. Letos smo obdržali osnovni gibalni program in dodali napredni gibalni program, da vsak učenec lahko razvije svoj motorični potencial. Gibalne urice bodo potekale na tedenski ravni, ločeno po razredih.

TERMINI:

 • 1. razred: ponedeljek 11:35 – 12:20 (osnovni),
 • 2. razred: sreda 11:35 – 12:20 (osnovni) in torek 7:10 – 7:55 (napredni),
 • 3. razred: sreda 12:25 – 13:10 (osnovni) in ponedeljek/četrtek 7:10 – 7:55 (napredni),
 • 4. razred: ponedeljek 12:25 – 13:10 (osnovni),
 • individualno ob torkih ob 12:25 – 13:10.

 

 

PRIJAVNICE

Učenci bodo dobili prijavnice 15. 9. 2019 in jih bodo lahko vrnejo najkasneje do 25. 9. 2019 svoji razredničarki. Učenci bodo najprej izbrali aktivnosti pri kateri bi najbolj želeli sodelovati. Prijavijo se na eno aktivnost, torej izberejo med Raziskovanjem in ustvarjanjem ter Pestro kuhinjo. Nato pa bodo imeli možnost označiti še drugo željo. V primeru, da bo dovolj prostora v nastalih skupinah bomo učence, ki so zainteresirani za obe aktivnosti naknadno razporedil v skupine.

 

Pošljite vprašanje

E-poštni predal je namenjen tako staršem kot učencem.

KLIK