AKTIVNOSTI ZA UČENCE OD 1. DO 4. RAZREDA

Ponujene so tri aktivnosti: igrajmo se psihologijo, raziskovanje sveta in pestra kuhinja.

Učenci se bodo lahko priključili tudi skupini za "učenje učenja".

Igrajmo se psihologijo

Vsebine bodo prilagojene razvojni stopnji učencev in bodo podane preko psihodramske tehnike – ideja v ozadju aktivnosti je samospoznavanje in spoznavanje drugega preko igre. Aktivnost bo načrtovana tako, da bodo otroci ob pričetku aktivnosti dobili navodila za izvajanje aktivnosti v dvojicah ali trojicah, čemur bo sledil pogovor in nadaljnje skupinsko delo. Vključeni bodo elementi sociodrame. Vsebine aktivnosti bodo prilagojene potrebam skupine.
Cilj aktivnosti je spodbujanje spontanosti, ustvarjalnosti in inovativnosti pri učencih. Preko doživljanja spontanosti se otrokom omogoča boljše prepoznavanje lastnih interesov in želja, kar si prav tako zastavljamo kot pomemben cilj vzgojno-izobraževalnega procesa. V aktivnosti bodo vključene tematike povezane z motivacijo in samoaktualizacijo.

TERMIN:

  • vsak lihi ponedeljek v mesecu od 13:30 do 15:05
Raziskovanje sveta

Cilj aktivnosti je spoznavanje svojega naravnega in družbenega okolja. Z učenci se bomo odpravili v naravo in spremljali dogajanje v naravi. Iz naravnih materialov bomo ustvarjali uporabne izdelke. Cilj aktivnosti bo tudi uporaba ene izmed metod raziskovalnega dela, ki ustreza področju učenčevega raziskovalnega interesa. Učenci OŠ Žiri so vključeni v program Gibanje znanosti mladini in potrebujejo podporo pri prepoznavi možnih področij raziskovanja, v nadalje pa jim bo lahko ponujeno somentorstvo. Z znanjem pedagoško-psiholoških pristopov bom s svetovanjem učencem delovala kot podporni oder pri razvijanju raziskovalne kompetentnosti.

TERMIN:

  • vsak lihi torek v mesecu od 13:30 do 15:05
Učenje učenja

Ukvarjali se bomo s konkretnimi učnimi zagatami in preko naših zapletov spoznavali rešitve ter možnosti, kako se učiti in od tega čim več dobiti. Skupina bo štela 15 učencev. V kolikor bo več zainteresiranih bomo termin razdelili na dva dela in tako vključili 30 učencev.

TERMIN:

  • vsaka liha sreda v mesecu od 13:30 do 15:05
Pestra kuhinja

Cilj aktivnosti je približati učencem osnove priprave hrane. Pri aktivnosti bom spodbujala ustvarjalnost in kreativnost “za pultom” ter učencem pomagala osvojiti osnovne delovne naloge pri kuhanju.

Pri kuhanju bomo mešane skupine učencev od 3. do 9. razreda. Mlajši učenci pri tej skupinski aktivnosti še ne morejo varno in učinkovito sodelovati. V kolikor bo zainteresiranih več kot 15 se bomo razdelili v dve skupini, ki se bosta dobivali izmenjanje na dva tedna.

TERMIN:

  • vsak četrtek v mesecu od 13:30 do 16:30

 

PRIJAVNICE

 

Učenci bodo dobili prijavnice 4. 9. 2017 in jih bodo lahko vrnili do 6. 9. 2017. Učenci se prijavijo na posamično aktivnost, torej lahko hodijo samo na aktivnost Igrajmo se psihologijo ali Raziskovanje sveta ali samo na Pestro kuhanje.

Tako bodo učenci izbrali aktivnosti, kjer bi najbolj želeli sodelovati nato pa bodo zapisali še preostale želje. Skupine bodo štele po 15 učencev, zato kdor bo zainteresiran za več aktivnosti, se bo imel možnost prijaviti na eno ali več ponujenih aktivnosti in bo obveščen do 8. 9. 2017, če je bil na aktivnost sprejet.

PRAVILA IGRE: V vsako izmed tedenskih aktivnosti se lahko vključi 15 učencev. Vključitev zahteva obvezo, da se bo učenec redno udeleževal aktivnosti in bodo manjkal največ 5-krat letno. Učenec se bo ob prijavi odločil za eno od treh aktivnosti, ki ga najbolj zanima, prijavil se bo lahko tudi na druge ponujene aktivnosti, vendar le, če še skupina ni zapolnjena.

Na aktivnost Učenje učenja se bodo učenci prijavljali posebej. Potrudili se bomo, da bodo vsi zainteresirani učenci vključeni. Prav tako bodo prijavljeni učenci do 8. 9. 2017 obveščeni, kako bo potekala aktivnost Učenje učenja.

Pošljite vprašanje

E-poštni predal je namenjen tako staršem kot učencem.

KLIK