PRVA DELAVNICA – NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

Delavnica “Neverbalna komunikacija oziroma kaj si sporočamo med vrsticami?« bo namenjena strokovnim delavcem. V uri in pol bomo preko neverbalnega spoznavanja in drugih aktivnosti, kjer neverbalno stopi pred verbalno, poskušali odkriti bistvene elemente neverbalne komunikacije, nasloviti svoja prednostna področja in področja za izboljšavo z namenom usklajevanja neverbalne in verbalne komunikacije ter doseganja pristnega sporazumevanja z drugimi (učenci, sodelavci in bližnjimi).

Na delavnico se lahko prijavite preko e-pismonoše ali pišete kar na elektronski naslov misa.bakan@osziri.si. Prijave zbiramo tudi v zbornici OŠ Žiri, seznam zainteresiranih najdete na oglasni deski.

DRUGA DELAVNICA – NEVERBALNA KOMUNIKACIJA  – malo bolj po vaše

Hvala za zapisana pričakovanja in povratne informacije pretekle delavnice o neverbalni komunikaciji. Sklenila sem, da bom glede na vaša pričakovanja in želje po poglabljanju pripravila srečanje v mesecu juniju, kjer bom sledila sledečim ciljem:

– seznaniti udeležence s pomeni konkretnih kretenj (npr. roke in dlani na mizi, sklenjene roke, roke v bližini obraza itd.)
– spoznati udeležence s pomeni položajev oziroma poz posameznika v prostoru (konkretneje učitelja v učilnici) in spoznavanje “sporočilnosti” različno razporejenih prostorov
– predstaviti in aktivno vključiti udeležence v preizkušanje “fint” za boljšo komunikacijo (nadgradnja spoznanja zavzemanja poz v prostoru in razporeditve prostora)
– seznaniti udeležence z nekaterimi razvojnimi značilnosti učencev v srednjem in poznem otroštvu ter v mladostništvu, ki jih je pomembno poznati za namen našega boljše neverbalne in verbalne komunikacije

Delavnico bom “obogatila” z aktivnostjo “Kako izgleda naše poslušanje oziroma neposlušanje?”.

Upam, da se vnovič srečamo. Hvala vam za komentarje – samo tako lahko postanemo učinkovitejši.

Delavnica bo izvedena v četrtek, 29. 6. 2017, ob 10:00 (max. 15 udeležencev). V kolikor bo izkazan večji interes bomo z drugo skupino ponovili aktivnosti, in sicer prav tako v četrtek, 29.6. ob 12:00 (max. 12 udeležencev). Zbrali se bomo v učilnici 208.

Na delavnico se lahko prijavite preko e-pismonoše ali pišete kar na elektronski naslov misa.bakan@osziri.si. Prijave bomo zbirali tudi v zbornici OŠ Žiri, seznam zainteresiranih boste našli na oglasni deski od 15. 6. 2017 naprej.