Na kratko o koordinatorki projekta 

Sem Klavdija Oblak, diplomirana profesorica športne vzgoje. Študij sem zaključila leta 2014. Tekom izobraževanja sem se ukvarjala s številnimi dejavnostmi ter se udeležila dodatnih strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj.

Navajam nekaj konkretnih dejstev v povezavi z dosedanjim delom

Tekom študija sem pridobila znanja s področja vzgoje in izobraževanja, športnega treniranja in didaktike. Že v začetku študija sem pričela z delom z mladimi športniki in skrbela za njihov razvoj.

Med leti 2009 – 2014 sem delovala v košarkarskem klubu Škofja Loka, kjer sem skrbela za šolo košarke in bila vodja pionirskega pogona.

Takoj po opravljeni diplomi me je pot vodila v Celje, kjer me je čakala zaposlitev strokovne delavke v programih nacionalnih panožnih šol. Tam sem med leti 2014 – 2018 skrbela za motorični razvoj otrok od 1. do 4. razreda osnovne šole, sodelovala s športnimi pedagogi celjskih osnovnih šol, vodila šolske ekipe na šolskih športnih tekmovanjih in organizirala ter izpeljala projekte Interne lige ter različne tabore.

Od leta 2012 sodelujem s Košarkarsko zvezo Slovenije, kjer delujem kot strokovni vodja – trenerka regijskega selekcioniranja in trenerka v nacionalnih programih. V teh programih skrbimo za celostni razvoj mladih košarkaric.

V letih 2014 – 2016 sem pod okriljem košarkarske zveze Slovenije skrbela za razvoj in usposabljanje trenerskega kadra na poletnih košarkarskih taborih. Prav tako pa sem bila v letih 2012 – 2014 in 2018 – 2020 trenerka v slovenski košarkarski reprezentanci deklet do 14 let.

V vseh teh letih sem se poleg obveznega študijskega programa udeležila tudi dodatnih strokovnih izobraževanj in usposabljanj na področju vzgoje in izobraževanja, vrhunskega športa, motoričnega razvoja otrok v posameznih starostnih obdobjih, cirkuške pedagogike, košarkarskih klinik, seminarjev s področja prehrane in njenega vpliva na regeneracijo športnika, webinarjev na temo preventive pred poškodbami…

Kontakt

V kolikor želite stopiti z mano v kontakt, mi lahko pišete na klavdija.oblak@osziri.si ali pošljete sporočilo preko e-pismonoše, ki se nahaja v naslednjem zavihku.