POPESTRIMO ŠOLO

V uri igre lahko izveš o človeku več, kot če se z njim pogovarjaš leto dni.
Platon

Projekt Popestrimo šolo 2017-2021 se je z mesecem oktobrom zaključil.

Več o samem projektu si lahko preberete v štiriletnem poročilu.

KONČNO POROČILO_POŠ 2017-2021

Popestrimo šolo 2017–2021 je program namenjen vnašanju vzgojno-izobraževalnih aktivnosti, ki niso del rednega izobraževalnega programa in izobraževanju strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih.

S programom si želimo na Osnovni šoli Žiri, s pomočjo Multiplikatorke Klavdije Oblak, profesorice športne vzgoje, vnesti dodatne popoldanske vsebine namenjene učencem vseh razredov.

Ponujene bodo različne  športne aktivnosti, oblike poučevanja, posvetovanja in sodelovanja z učenci in strokovnimi ter vodstvenimi delavci.

POPESTRIMO ŠOLO

ŽELIMO IN GRADIMO NA:

 

 • spodbujanju bralne pismenosti,
 • dvigu jezikovnih in socialnih kompetenc,
 • kompetenc učenja učenja,
 • kritičnega mišljenja,
 • razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh,
 • raziskovanju,
 • inovativnosti,
 • ustvarjalnosti,
 • trajnostni naravnanosti,
 • uporabi pametne tehnologije
 • spodbujanju podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo.
AKTIVNOSTI ZA UČENCE
INDIVIDUALNE AKTIVNOSTI
INTERESNE AKTIVNOSTI NA TEDENSKI RAVNI
TABORI
AD HOC projekti
AKTIVNOSTI ZA UČITELJE

Kako drugače?

Učiteljem bom na voljo pri preizkušanju inovativnih učnih metod, spodbujali bomo bralno pismenost med učenci, razvijali kreativnost, inovativnost, raziskovali in gradili na kritičnem mišljenju ter poskušali doseči razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh znanja.

Izpod katedra na plan

Pripravljala bom delavniška srečanja kako povezati razred v celoto, krepitev pripadnosti in medsebojnega povezovanje ter sodelovanja.

 

Sofinanciranje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.