alter

Aktivnosti za učence

 

Z igranjem, nastopanjem, pripravljanjem, spoznavanjem, počivanjem, kuhanjem, urjenjem, pozabljanjem, spominjanjem, umovadbo in telovadbo do spoznavanja vsakodnevnih “fenomenov”,  prepoznavanje stališč in želja, kreativnega izražanja mislih in občutkov.

Individualno delo

Posvetovalni razgovor o učenju učenja

Miša bo z učenci od drugega razreda (7 let) do šestega razreda (11 let) opravila individualne pogovore o njihovem mnenju glede branja, učenja, načinih učenja, spraševala bo po konkretnih pojasnilih glede učnih navad. Glede na predvideno stopnjo kognitivnega razvoja (konkretne operacionalne stopnje) bo pri učencih osvetljevala vzročno-posledične odnose na področju njihovega odnosa do učenja in pridobivanja znanja. V pogovoru z učenci bo iskala njihova močna področja in področja za izboljšavo. Pripravila bo krajša poročila s priporočili za nadaljnji razvoj kompetence učenje učenja za vsakega izmed učencev in jim podala ustno povratno informacijo.

Z učenci od sedmega razreda (12 let) do devetega razreda (14 let) bo poleg spoznavanja in razumevanja lastnega učnega procesa spodbujala vrednotenje njihovih močnih področij in jih usmerjala k prepoznavi področij za izboljšavo (predvideva se prehajanje na formalno operacionalno stopnjo). Osredotočila se bo na njihovo učno motivacijo, učne stile in učne pristope ter pripravila krajša poročila s priporočili za nadaljnji razvoj njihovih močnih področij in področij za izboljšavo. Podala jim bo tudi ustno povratno informacijo.

Razvijanje kompetenc pri nadarjenih učencih

Miša bo glede na prepoznana močna področja in področja za izboljšavo s strani šolske psihologinje izvajala nadaljnjo individualno obravnavo nadarjenih učencev.  Želi zaobiti  ponekod škodljiv intelektualistični pogled na nadarjenost, kar se lahko kaže tudi kot učna neuspešnost prepoznanih nadarjenih učencev. Nadarjeni učenci so lahko pogosteje izpostavljeni konfliktu v zvezi s pričakovanji okolice na eni strani in zaznavanju lastnih želja. Želi ponuditi dodatno psihološko oporo pri razvoju njihovih sposobnosti in omogočiti negovanje znotrajosebne in medosebne inteligentnosti.

Popoldanske aktivnosti za učence od 5. do 9. razreda
Popoldanske aktivnosti za učence od 1. do 4. razreda
AD HOC aktivnosti

Glede na aktualno dogajanje na šoli bomo s pomočjo koordinatorke Klavdije izpeljali kratkotrajnejše ali tudi dolgotrajnejše projekte, v katere se bodo vključili zainteresirani učenci. Učenci bodo imeli možnost “zagona” lastnih iniciativ. Koordinatorka bo ponudila podporo in oporo pri izvedbi zamišljenega.

Kliknite za več informacij.

Poletne aktivnosti