POPESTRIMO ŠOLO

V uri igre lahko izveš o človeku več, kot če se z njim pogovarjaš leto dni.

Platon

Popestrimo šolo 2017–2021 je program namenjen vnašanju vzgojno-izobraževalnih aktivnosti, ki niso del rednega izobraževalnega programa in izobraževanju strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih.

S programom si želimo na Osnovni šoli Žiri, s pomočjo Multiplikatorke Klavdije Oblak, profesorice športne vzgoje, vnesti dodatne popoldanske vsebine namenjene učencem vseh razredov.

Ponujene bodo različne  športne aktivnosti, oblike poučevanja, posvetovanja in sodelovanja z učenci in strokovnimi ter vodstvenimi delavci.

POPESTRIMO ŠOLO

ŽELIMO IN GRADIMO NA:

 

 • spodbujanju bralne pismenosti,
 • dvigu jezikovnih in socialnih kompetenc,
 • kompetenc učenja učenja,
 • kritičnega mišljenja,
 • razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh,
 • raziskovanju,
 • inovativnosti,
 • ustvarjalnosti,
 • trajnostni naravnanosti,
 • uporabi pametne tehnologije
 • spodbujanju podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo.

AKTIVNOSTI ZA UČENCE

INDIVIDUALNE AKTIVNOSTI
INTERESNE AKTIVNOSTI NA TEDENSKI RAVNI
TABORI
AD HOC projekti

AKTIVNOSTI ZA UČITELJE

Kako drugače?

Učiteljem bom na voljo pri preizkušanju inovantivnih učnih metod, s poudarkom na psihodramskih izkustvenih oblikah učenja. Tako bodo lahko učitelji nadgradili učno metodo igre vlog v celostnješo psihodramsko oziroma sociodramsko metodo, kjer je pomemben vidik tudi doseganje višjih taksonomskih ravni znanja, saj se poleg vživljanja v vloge, preizkuša tudi zamenjevanje vlog, razumevanje in doživljanje različnosti ter poročanje iz vlog.

Izpod katedra na plan

Pripravljala bom delavniška srečanja v povezavi s pedagoško psihološkimi temami.

Sofinanciranje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.