KAKO DRUGAČE?

Učiteljem bom na voljo pri preizkušanju inovativnih učnih metod, spodbujali bomo bralno pismenost med učenci, razvijali kreativnost, inovativnost, raziskovali in gradili na kritičnem mišljenju ter poskušali doseči razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh znanja.

Učiteljem bom na voljo tudi pri načrtovanju razrednih ur, in sicer bom glede na informacije, ki sem jih pridobila s strani vseh razrednikov OŠ Žiri pripravila predloge tematik, ki jih je smotrno obravnavati v posamičnem starostnem obdobju.

Spodaj so navedene tematike, ki smo jih v sodelovanju z razredniki obravnavali pri razrednih urah.

 

Sporazumevanje med ljudmi

Učenci 1. razredov so preigravali situacije, kjer se je potrebno predstaviti in vprašati po ključnih informacijah. Zaigrali smo situacije v knjižnici, razredu in trgovini.

Nasilje in kako se postaviti zase

Učenci 3. razreda so raziskovali nasilje in se spraševali, kaj je vse nasilno vedenje in kako se mu izogniti. Preizkusili so se tudi v vlogah nasilnežev in žrtev. Učenci so ugotavljali, ali se znajo postaviti zase in kako bi lahko to naredili.. S pomočjo preigravanja vlog in metode forum teatra so preizkušali nove načine odzivanja.

Tožarjenje

Učenci 4. razreda so se posvetili tožarjenju in njegovim neugodnim vplivom. Iskali so postopke, kako se izogniti tožarjenju in hkrati ohraniti dobre medvrstniške odnose.

Samopodoba

Z učenci 4. in 5. razredov bomo spoznali to našo podobo – samopodobo. Namen skupne ure je poudariti moč medsebojnega razumevanja in vrstniške podpore ter prav tako opozoriti na razdiralno moč medsebojnega nerazumevanja in zavračanja.

Sprejemanje in povezovanje

Aktivno grajenje socialne kohezije v razrednih skupnostih

Z učenci oddelkov, kjer prihaja do prepoznanega socialnega izključevanja, bomo naredili akcijski načrt z namenom boljše razredne povezanosti. V prepoznanih razredih bomo našli rešitev, ki ustreza večini učencev in na mesečni ravni sledili napredku povezovanja razreda.

Skupnost 5.C:

  • Določitev dveh razrednih varuhov z namenom prepoznavanja nepravičnosti in predrznosti.
  • Priprava filmčka (prikaz neustrezne situacije in prikaz ustrezne situacije).
Učenje učenja

Z učenci 5., 6.,  7. in 8. razredov se bomo ukvarjali z učnimi zagatami in preko učnih “zapletov” spoznavali rešitve ter možnosti, kako se učiti in od tega čim več (pri)dobiti.

Nasilje v medvrstniških odnosih

Učenci 6. razredov so ugotavljali, kakšne vrste nasilja vse poznamo. Poleg fizičnega nasilja poznamo tudi različne oblike verbalnega nasilja. S pomočjo punčke Vande so učenci ugotavljali, kako zelo so lahko žaljivi in kako to vpliva na življenjske odločitve posameznika.

Tehnike sproščanja

Učenci 7. razredov so spoznali pomen sproščanja in umirjanja. Preizkusili so tudi različne tehnike sproščanja in ugotavljali, katera tehnika je za njih najbolj učinkovita.

Puberteta

Z učenci 7. razredov bomo spoznali to skrivnostno puberteto – kaj se dogaja v naših mislih, v naših telesih in zakaj se nam to vsem dogaja.

Občutja, ki jih stežka opišemo

Učenci 9. razredov se bodo pogovarjali o občutkih, ki jih redko opisujemo, saj za njih ne obstaja ustrezen jezikovni opis. Kljub temu pa jih vsi začutimo in prepletajo naša življenja.

Povezovanje razredne skupnosti

Učenci 8. razredov se dobivajo in tekom zanimivih aktivnost spletajo odnose in gradijo prijateljske vezi. Prav tako jih podpiram pri razmišljanju – kakšne so naše različnosti in kako zares to sprejemati. Povedali smo si že, da se sprejemamo – sedaj je potrebo to še živeti.

Medsebojna primerjava

Učenci 9. razredov so se pogovarjali o lastni vrednosti in pomenu medsebojnega primerjanja. Ugotavljali so, kakšno funkcijo ima medsebojno primerjanje in razmišljali, katere so tiste njihove lastnosti, ki bi jih radi ponesli seboj v svojo prihodnost.