KAKO DRUGAČE?

Učiteljem bom na voljo pri preizkušanju inovantivnih učnih metod, s poudarkom na psihodramskih izkustvenih oblikah učenja. Tako bodo lahko učitelji nadgradili učno metodo igre vlog v psihodramsko oziroma sociodramsko metodo, kjer je pomemben vidik doseganje višjih taksonomskih ravni znanja, saj se poleg vživljanja v vloge, preizkuša tudi zamenjevanje vlog, razumevanje in doživljanje različnosti.

Učiteljem bom na voljo tudi pri načrtovanju razrednih ur, in sicer bom glede na informacije, ki sem jih pridobila s strani vseh razrednikov OŠ Žiri pripravila predloge tematik, ki jih smotrno obravnavati v posamičnem starostnem obdobju.

Spodaj so navedene tematike, ki smo jih v sodelovanju z razredniki obravnavali pri razrednih urah.

 

Občutja, ki jih stežka opišemo

Učenci 9. razredov se bodo pogovarjali o občutkih, ki jih redko opisujemo, saj za njih ne obstaja ustrezen jezikovni opis. Kljub temu pa jih vsi začutimo in prepletajo naša življenja.

Učenje učenja

Z učenci 5., 6.,  7. in 8. razredov se bomo ukvarjali z učnimi zagatami in preko učnih “zapletov” spoznavali rešitve ter možnosti, kako se učiti in od tega čim več (pri)dobiti.

Sprejemanje in povezovanje

Aktivno grajenje socialne kohezije v razrednih skupnostih

Z učenci oddelkov, kjer prihaja do prepoznanega socialnega izključevanja, bomo naredili akcijski načrt z namenom boljše razredne povezanosti. V prepoznanih razredih bomo našli rešitev, ki ustreza večini učencev in na mesečni ravni sledili napredku povezovanja razreda.

Skupnost 5.C:

  • Določitev dveh razrednih varuhov z namenom prepoznavanja nepravičnosti in predrznosti.
  • Priprava filmčka (prikaz neustrezne situacije in prikaz ustrezne situacije).
Puberteta

Z učenci 7. razredov bomo spoznali to skrivnostno puberteto – kaj se dogaja v naših mislih, v naših telesih in zakaj se nam to vsem dogaja.

Samopodoba

Z učenci 4. in 5. razredov bomo spoznali to našo podobo – samopodobo. Namen skupne ure je poudariti moč medsebojnega razumevanja in vrstniške podpore ter prav tako opozoriti na razdiralno moč medsebojnega nerazumevanja in zavračanja.