I. TABOR IZZIVNIK

 

KJE? Tabor bo izveden na Mirenskem gradu.

KDAJ? Dopoldan, 11. 7. 2017, se bomo odpravili na pot in se vrnili, 13. 7. 2017, v popoldanskih urah.

KOMU JE TABOR NAMENJEN? Učencem od zaključenega 3. do zaključenega 9. razreda.

PRISPEVEK? Prispevek za udeležbo na taboru (prevoz, prehrana in namestitev) je 60€.

PREVOZ? Organiziran bo prevoz od OŠ Žiri do Mirenskega gradu in nazaj.

OPOMBE:

 

 • Starše naprošamo, da obvestijo vodjo projekta o pomembnih zdravstvenih stanjih svojih otrok (alergije, kronične bolezni ipd.).
 • Plačilo polovičnega zneska (30€) naj bo opravljeno do 7. 7. 2017, preostanek plačila (30€) pa do 31. 7. 2017.
 • V primeru večjega števila prijav vas bomo osebno kontaktirali in obvestili glede morebitnih sprememb.

Prijavo na aktivnost oddajte do 23. 6. 2017 preko elektronske pošte ali preko soglasja izročenega vodji projekta.

Program
VSEBINE IN VEŠČINE, KI BODO RDEČA NIT TABORA

POMEN DOBREGA DELOVANJA SKUPINE – SPOZNATI SKUPINSKE VLOGE, KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE IN SOCIALNE SPRETNOSTI
DRUGAČNOST – OBČUTITI DRUGAČNOST, SPOZNATI RAZLIČNE ŽIVLJENJSKE VLOGE IN POMEN TER DELOVANJE STEROTIPOV
USTVARJANJE IN PREDSTAVLJANJE ZGODB – MOŽGANSKA NEVIHTA, USTVARJANJE, KREATIVNO PISANJE IN INOVATIVNI NAČINI PREDSTAVLJANJE VSEBIN

TABOR BO TEMELJIL NA SLEDEČIH METODAH:

SOCIODRAMSKA TEHNIKA PRILAGOJENA ŠOLSKI POPULACIJI
IGRANJE VLOG
SKUPINSKO OPRAVLJANJE NALOG
IGRE PRESENEČENJA
ORIENTACIJA V NARAVI  
Dnevni red

TOREK, 11. 7. 2017

 • 09:45 – Zbiranje pred OŠ Žiri
 • 10:00 – Odhod izpred OŠ Žiri
 • 12:00 – Prihod na lokacijo in namestitev
 • 12:30 – Kosilo 13:30 – Pospravljanje po jedi
 • 14:00 – »Razbijanje ledu« in »spoznavanje«
 • 15:00 – Uvod v veliko igro in prva »plemenska« aktivnost
 • 15:30 – IZZIVNIK (druga in tretja »plemenska« aktivnosti)
 • 16:30 – Malica
 • 18:30 – Večerja
 • 20:00 – Pospravljanje po jedi
 • 20:30 – Pogovor ob koncu dneva in družabni večer
 • 22:00 – Noč

SREDA, 12. 7. 2017

 • 7:15 – Prebujanje
 • 7:50 – Sprehod
 • 8:00 – Zajtrk
 • 8:30 – Pospravljanje po jedi
 • 9:00 – »Budnica za telo in možgančke«
 • 9:30 – IZZIVNIK (četrta »plemenska aktivnost«)
 • 10:15 – Malica
 • 10:30 – IZZIVNIK (peta »plemenska aktivnost«)
 • 11:30 – Pogovor o doživetem
 • 12:30 – Kosilo
 • 13:30 – Pospravljanje po kosilu
 • 14:00 – Izlet 15:00 – IZZIVNIK (šesta »plemenska« aktivnosti)
 • 16:30 – Malica
 • 16:45 – IZZIVNIK (sedma »plemenska« aktivnosti)
 • 18:30 – Večerja
 • 20:00 – Pospravljanje po jedi
 • 20:30 – Pogovor ob koncu dneva in ogled filma
 • 22:00 – Noč

ČETRTEK, 13. 7. 2017

 • 7:15 – Prebujanje
 • 7:50 – Sprehod
 • 8:00 – Zajtrk
 • 8:30 – Pospravljanje po jedi
 • 9:00 – »Budnica za telo in možgančke
 • 9:30 – IZZIVNIK (osma »plemenska aktivnost«)
 • 10:15 – Malica
 • 10:45 – IZZIVNIK (še zmeraj osma »plemenska aktivnost«)
 • 11:30 – Pogovor o doživetem in zaključek
 • 12:30 – Kosilo
 • 13:30 – Pospravljanje po kosilu in pakiranje
 • 14:00 – Odhod
 • 16:00 – Prihod pred OŠ Žiri

Izzivnik

II. TABOR – A je učenje lahkó »láhko«?

 

V sklopu projekta »Popestrimo šolo« bomo organizirali tabor ob koncu počitnic za otroke od zaključenega 4. do zaključenega 8. razreda. Osnovni namen tabora je razvijanje sposobnosti  usmerjanja lastnega procesa učenja.

KDAJ? Tabor bo potekal 24. in 25. 8. 2017

KJE? Na dvorišču OŠ Žiri, v primeru slabega vremena pa v prostorih OŠ Žiri.

PRISPEVEK? Prispevek za prehrano in materiale znaša 10€.

Prijavo na aktivnost oddajte do 23. 6. 2017 preko elektronske pošte ali preko soglasja izročenega vodji projekta.

Potek tabora

Četrtek, 24. 8.

 • 9:00 – Dobimo se pred šolo, in sicer »Pod štirimi drevesi«
 • 9:15 – Zgodba o »nekem učencu in njegovem šolanju«
 • 9:45 – Spoznavne igre
 • 10:30 – Malica
 • 11:00 – Kakšen učenec sem?
 • 11:30 – Plovba med otoki prežeta z izzivi – predbralne strategije
 • 12:30 – Kosilo
 • 13:30 – Predstavitev otokov in poplava medbralnih strategij
 • 14:15 – Razgibajmo se!
 • 15:00 – Ustvarjanje kreativnih besedil iz odpadnega časopisnega materiala
 • 16:00 – Malica
 • 16:30 – Zgodba Končnica in pogovor o preteklem dnevu
 • 17:00 – Zaključek prvega dneva

Petek, 25. 8.

 • 9:00 – Dobimo se pred šolo, in sicer »Pod štirimi drevesi«
 • 9:15 – Zgodba Pričetnica
 • 9:45 – Igre popestritve
 • 10:30 – Malica
 • 11:00 – Predstavljaj si moj učni prostor – miniteater
 • 12:30 – Kosilo
 • 13:30 – Pauko na otoku
 • 14:15 – Razgibajmo se!
 • 15:00 – Tehnike sproščanja, načini priprave na učenje
 • 16:00 – Malica
 • 16:30 – Zgodba Končnica in pogovor o preteklem dnevu
 • 17:00 – Zaključek tabora

Učenje učenja

 III. TABOR ČRKOLOMNIK 

 

V sklopu projekta »Popestrimo šolo« bomo organizirali tabor ob koncu počitnic za otroke od zaključenega 1. do zaključenega 3. razreda. Osnovni namen tabora je razvijanje bralne motivacije, ki je vzajemno povezana z bralno in učno uspešnostjo.

KDAJ? Tabor bo potekal 21. in 22. 8. 2017 od 9:00 do 17:00.

KJE? Na dvorišču OŠ Žiri, v primeru slabega vremena pa v prostorih OŠ Žiri.

PRISPEVEK? Prispevek za prehrano in materiale znaša 8€.

Prijavo na aktivnost oddajte do 23. 6. 2017 preko elektronske pošte ali preko soglasja izročenega vodji projekta.

Dnevni red

Ponedeljek, 21. 8.

– 9:00 – Dobimo se pred šolo, in sicer »Pod štirimi drevesi«
– 9:15 – Zgodba Pričetnica
– 9:45 – Vesele igre – spoznavanje
– 10:30 – Malica
– 11:00 – Plovba med knjižnimi otoki prežeta z izzivi
– 12:30 – Kosilo
– 13:30 – Ustvarjanje preprostih križank
– 14:15 – Razgibajmo se!
– 15:00 – Ustvarjanje krajših besedil iz odpadnega časopisnega materiala
– 16:00 – Malica
– 16:30 – Zgodba Končnica in pogovor o preteklem dnevu
– 17:00 – Zaključek prvega dneva

Torek, 22. 8.

– 9:00 – Dobimo se pred šolo, in sicer »Pod štirimi drevesi«
– 9:15 – Zgodba Pričetnica
– 9:45 – Vesele igre – oživele uganke
– 10:30 – Malica
– 11:00 – Igrajmo se abecedo in ustvarjajmo zgodbe Črkolomke
– 12:30 – Kosilo
– 13:30 – Kviz Črkolomnik – med skupinami
– 14:15 – Razgibajmo se!
– 15:00 – Kviz Črkolomnik – po skupinah
– 16:00 – Malica
– 16:30 – Zgodba Končnica in pogovor o preteklem dnevu
– 17:00 – Zaključek tabora

Črke , črke in črke